Aqua Servis KZ

Novinky

Předělávání nepovedených vrtů od amatérských firem.

Stále častěji nás poslední dobou zaměstnává předělávání nepovedených vrtů od amatérských firem.


Čerpadlo zdarma

Ke každé vrtané studni poskytujeme čerpadlo zdarma.


Vrty pro tepelná čerpadla

 


Na základě získaných zkušeností vyhovíme veškerým technologickým požadavkům všech výrobců a dodavatelů tepelných čerpadel.

 Tepelná čerpadla - díky své ekonomické výhodnosti, ekologické nezávadnosti a celkovému provoznímu komfortu se jako způsob vytápění objektů od obytných až po průmyslové, stále více uplatňují nejen v zahraničí, ale i u nás. Využitím energie země - vody - vzduchu lze dosáhnout 2/3 až 3/4 úspor na vytápění oproti standardním způsobům.
   

AQUA servis vrty pro tepelné čerpadlo

 

Prostřednictvím plastového výměníku uloženého ve vrtu lze dosáhnout jedné z nejvyšších účinností s minimálními požadavky na prostor. Vyspělá technika nám umožňuje dosažení hloubek potřebných pro optimální energetický i ekonomický provoz tepelného čerpadla.

 Veškerou činnost provádíme na základě potřebných oprávnění, v souladu s geologickými, báňskými, vodoprávními a ostatními souvisejícími předpisy a pod vedením oprávněných a odborně způsobilých osob.