Aqua Servis KZ

Novinky

Čerpadlo zdarma

Ke každé vrtané studni poskytujeme čerpadlo zdarma.


Vrty pro tepelná čerpadla

 


Na základě získaných zkušeností vyhovíme veškerým technologickým požadavkům všech výrobců a dodavatelů tepelných čerpadel.

 Tepelná čerpadla - díky své ekonomické výhodnosti, ekologické nezávadnosti a celkovému provoznímu komfortu se jako způsob vytápění objektů od obytných až po průmyslové, stále více uplatňují nejen v zahraničí, ale i u nás. Využitím energie země - vody - vzduchu lze dosáhnout 2/3 až 3/4 úspor na vytápění oproti standardním způsobům.
   

AQUA servis vrty pro tepelné čerpadlo

 

Prostřednictvím plastového výměníku uloženého ve vrtu lze dosáhnout jedné z nejvyšších účinností s minimálními požadavky na prostor. Vyspělá technika nám umožňuje dosažení hloubek potřebných pro optimální energetický i ekonomický provoz tepelného čerpadla.

 Veškerou činnost provádíme na základě potřebných oprávnění, v souladu s geologickými, báňskými, vodoprávními a ostatními souvisejícími předpisy a pod vedením oprávněných a odborně způsobilých osob.