Aqua Servis KZ

Novinky

Čerpadlo zdarma

Ke každé vrtané studni poskytujeme čerpadlo zdarma.


Obce, firmy, kluby

 

Studny pro zásobování obcí, zemědělských a jiných hospodářských provozů


Postup při realizaci kapacitně náročnějších vrtů se liší jednak v určení umístění vrtu, na kterém se ve větší míře podílí geolog, ale také v konstrukci vrtu samotného. Doporučujeme průměry pažení 140, 160, 200, 250 mm v úměrně větším vrtaném průměru.
Geolog určí požadavky pro zajištění kvality jímané vody a opatření, jimiž bude zabráněno ovlivnění případných okolních zdrojů.
Většinou je, vzhledem k požadovanému množství vody, zapotřebí dosáhnout hloubek větších než 30m, tudíž je k plánované akci nutné vyjádření krajského úřadu a ohlášení na báňský úřad (obojí zajistíme).
Po vyvrtání ověří geolog pomocí čerpacích zkoušek vydatnost a kvalitu zdroje.

 

 

Zalévání vodou z vrtu
 

 

Zpět
 

.