Aqua Servis KZ

Novinky

Čerpadlo zdarma

Ke každé vrtané studni poskytujeme čerpadlo zdarma.


Legislativa - povolení studny

 Častější možností je vrt prováděný jako geologický průzkum. Provádí se na základě ohlášení a jeho vyhodnocení, které vyhotoví způsobilý geolog, slouží společně s projektem stavebně technické části od autorizovaného projektanta vodohospodářských staveb jako podklad pro vydání vodoprávního rozhodnutí.

Vrty je možné provádět také na základě již vydaného stavebního povolení - to je v případě, že by došlo k dotčení práv další osoby nebo se jedná o veřejné zájmy jako například ochrana vodního zdroje, na územích CHKO, CHOPAV apod.