Aqua Servis KZ

Novinky

Předělávání nepovedených vrtů od amatérských firem.

Stále častěji nás poslední dobou zaměstnává předělávání nepovedených vrtů od amatérských firem.


Čerpadlo zdarma

Ke každé vrtané studni poskytujeme čerpadlo zdarma.


Legislativa - povolení studny

 Častější možností je vrt prováděný jako geologický průzkum. Provádí se na základě ohlášení a jeho vyhodnocení, které vyhotoví způsobilý geolog, slouží společně s projektem stavebně technické části od autorizovaného projektanta vodohospodářských staveb jako podklad pro vydání vodoprávního rozhodnutí.

Vrty je možné provádět také na základě již vydaného stavebního povolení - to je v případě, že by došlo k dotčení práv další osoby nebo se jedná o veřejné zájmy jako například ochrana vodního zdroje, na územích CHKO, CHOPAV apod.